β-D-Mannopyranoside 1-naphthalenyl

CARBOHYDRATES

CAT No.# CS-CA-00041
Category Carbohydrates
CAS 84297-22-3
Stock Status
AVAILABLE ENQUIRE NOW

(Available within 3-5 days)

Product maybe under re-certification or re-stock. Enquire now to know exact date of delivery and pricing.
Molecular Weight 306.31
Synonyms: (2S,3R,4R,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-(naphthalen-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Shipping: Free Shipping for worldwide on order above 2000 USD
β-D-Mannopyranoside 1-naphthalenyl Worldwide Suppliers of β-D-Mannopyranoside 1-naphthalenyl Carbohydrates Clearsynth CS-CA-00041

Product rating: 9 β-D-Mannopyranoside 1-naphthalenyl based on 20 ratings

  1. Carbohydrates
  2. β-D-Mannopyranoside 1-naphthalenyl


PEOPLE ALSO SEARCHED FOR: 1. propan-2-yl-5-hydroxy-2-methyl-2-4-(3-nitrophenyl)-6-oxo-1,4,5,5-tetraahydropyridine-3-carboxylate
2. ([13C6]Leu5)-Ghrelin (human) (H-7252.1000)
3. Lauroside D
4. Triazolam 13C D3
5. Icatibant impurity 1
6. BISPHENOL AF (RING-13C12)
7. 0.1% TFA in Water ULC-MS
8. Metamizole EP Impurity C HCl
9. Silodosin Metabolite D4
10. Silodosin Metabolite
11. 2-Phenoxymethanesulfonanilide
12. Nimesulide EP Impurity A
13. Acetone HPLC
14. Palbociclib N-Glucuronide
15. Carpropamid
16. Olmesartan N1-Trityl Impurity
17. 1-Octadecanethiol
18. H-Ser(Bzl)-OBzl . p-tosylate (E-3755.0005)
19. 2-((benzyloxy)(4-ethoxyphenyl)methyl)-4-bromo-1-chlorobenzene
20. α-Pinene oxide


This page contains information about β-D-Mannopyranoside 1-naphthalenyl Cas 84297-22-3 and its Carbohydrates.

β-D-Mannopyranoside 1-naphthalenyl β-D-Mannopyranoside 1-naphthalenyl Worldwide Suppliers of β-D-Mannopyranoside 1-naphthalenyl Carbohydrates Clearsynth 84297-22-3

"Products currently covered by valid US Patents are offered for R&D use in accordance with 35 USC 271(e)+A13(1). Any patent infringement and resulting liability is solely at buyer risk."