(β-bromo-isopropyl)-phenyl ether

FINE CHEMICALS

Product Details

CAT No.# CS-DV-00258
Category Fine Chemicals
CAS 86623-33-8
Molecular Weight 215.09
Synonyms: ((1-bromopropan-2-yl)oxy)benzene
Shipping: Free Shipping for worldwide on order above 2000 USD
COA:    View COA
(β-bromo-isopropyl)-phenyl ether Worldwide Suppliers of (β-bromo-isopropyl)-phenyl ether Fine Chemicals Clearsynth CS-DV-00258

Product rating: 9 (β-bromo-isopropyl)-phenyl ether based on 20 ratings

  1. Fine Chemicals
  2. (β-bromo-isopropyl)-phenyl ether

PEOPLE ALSO SEARCHED FOR: 1. propan-2-yl-5-hydroxy-2-methyl-2-4-(3-nitrophenyl)-6-oxo-1,4,5,5-tetraahydropyridine-3-carboxylate
2. ([13C6]Leu5)-Ghrelin (human) (H-7252.1000)
3. Lauroside D
4. Triazolam 13C D3
5. Icatibant impurity 1
6. BISPHENOL AF (RING-13C12)
7. 0.1% TFA in Water ULC-MS
8. Metamizole EP Impurity C HCl
9. Silodosin Metabolite D4
10. Silodosin Metabolite
11. 2-Phenoxymethanesulfonanilide
12. Nimesulide EP Impurity A
13. Acetone HPLC
14. Nandrolone Decanoate EP impurity F
15. N-(4-Bromophenyl)-3-methyl-N-(m-tolyl)aniline
16. Ortho toluene sulfonic acid
17. Sucrose (1623637)
18. Crisaborole m-Isomer
19. Riluzole (1604337)
20. Pheniramine impurity B
This page contains information about (β-bromo-isopropyl)-phenyl ether Cas 86623-33-8 and its Fine Chemicals.

(β-bromo-isopropyl)-phenyl ether (β-bromo-isopropyl)-phenyl ether Worldwide Suppliers of (β-bromo-isopropyl)-phenyl ether Fine Chemicals Clearsynth 86623-33-8

"Products currently covered by valid US Patents are offered for R&D use in accordance with 35 USC 271(e)+A13(1). Any patent infringement and resulting liability is solely at buyer risk."