β-aminomethyl-L-alanine-[13C,15N2] dihydrochloride

STABLE ISOTOPES

Product Details

CAT No.# CS-I-00307
Category Stable Isotopes
CAS NA
Molecular Weight 194.04
Molecular Formula C313CH12Cl215N2O2
Synonyms: 2-amino-3-[(13C)methylamino]propanoic acid dihydrochloride
Shipping: Free Shipping for worldwide on order above 2000 USD
COA:    View COA
β-aminomethyl-L-alanine-[13C,15N2] dihydrochloride Worldwide Suppliers of β-aminomethyl-L-alanine-[13C,15N2] dihydrochloride Stable Isotopes Clearsynth CS-I-00307

Product rating: 9 β-aminomethyl-L-alanine-[13C,15N2] dihydrochloride based on 20 ratings

  1. Stable Isotopes
  2. β-aminomethyl-L-alanine-[13C,15N2] dihydrochloride

PEOPLE ALSO SEARCHED FOR: 1. propan-2-yl-5-hydroxy-2-methyl-2-4-(3-nitrophenyl)-6-oxo-1,4,5,5-tetraahydropyridine-3-carboxylate
2. ([13C6]Leu5)-Ghrelin (human) (H-7252.1000)
3. Lauroside D
4. Triazolam 13C D3
5. Icatibant impurity 1
6. BISPHENOL AF (RING-13C12)
7. 0.1% TFA in Water ULC-MS
8. Metamizole EP Impurity C HCl
9. Silodosin Metabolite D4
10. Silodosin Metabolite
11. 2-Phenoxymethanesulfonanilide
12. Nimesulide EP Impurity A
13. Acetone HPLC
14. Nandrolone Decanoate EP impurity F
15. N-(4-Bromophenyl)-3-methyl-N-(m-tolyl)aniline
16. Ortho toluene sulfonic acid
17. Sucrose (1623637)
18. Crisaborole m-Isomer
19. Riluzole (1604337)
20. Pheniramine impurity B


Smileys:
Cl.Cl.[H][13C]([H])([H])[15NH]CC([15NH2])C(O)=OThis page contains information about β-aminomethyl-L-alanine-[13C,15N2] dihydrochloride Cas NA and its Stable Isotopes.

β-aminomethyl-L-alanine-[13C,15N2] dihydrochloride β-aminomethyl-L-alanine-[13C,15N2] dihydrochloride Worldwide Suppliers of β-aminomethyl-L-alanine-[13C,15N2] dihydrochloride Stable Isotopes Clearsynth NA

"Products currently covered by valid US Patents are offered for R&D use in accordance with 35 USC 271(e)+A13(1). Any patent infringement and resulting liability is solely at buyer risk."