β-Tocopherol-[13C6]

STABLE ISOTOPES

Product Details

CAT No.# CS-I-00337
Category Stable Isotopes
CAS NA
Molecular Weight 436.66
Molecular Formula C2313C6H50O2
Synonyms: (2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro(4a,5,6,7,8,8a-13C6)-2H-1-benzopyran-6-ol
Shipping: Free Shipping for worldwide on order above 2000 USD
COA:    View COA
β-Tocopherol-[13C6] Worldwide Suppliers of β-Tocopherol-[13C6] Stable Isotopes Clearsynth CS-I-00337

Product rating: 9 β-Tocopherol-[13C6] based on 20 ratings

  1. Stable Isotopes
  2. β-Tocopherol-[13C6]

PEOPLE ALSO SEARCHED FOR: 1. propan-2-yl-5-hydroxy-2-methyl-2-4-(3-nitrophenyl)-6-oxo-1,4,5,5-tetraahydropyridine-3-carboxylate
2. ([13C6]Leu5)-Ghrelin (human) (H-7252.1000)
3. Lauroside D
4. Triazolam 13C D3
5. Icatibant impurity 1
6. BISPHENOL AF (RING-13C12)
7. 0.1% TFA in Water ULC-MS
8. Metamizole EP Impurity C HCl
9. Silodosin Metabolite D4
10. Silodosin Metabolite
11. 2-Phenoxymethanesulfonanilide
12. Nimesulide EP Impurity A
13. Acetone HPLC
14. Nandrolone Decanoate EP impurity F
15. N-(4-Bromophenyl)-3-methyl-N-(m-tolyl)aniline
16. Ortho toluene sulfonic acid
17. Sucrose (1623637)
18. Crisaborole m-Isomer
19. Riluzole (1604337)
20. Pheniramine impurity B


Smileys:
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CC[13C]2=[13C](O1)[13C](C)=[13C](C)[13C](O)=[13C]2CThis page contains information about β-Tocopherol-[13C6] Cas NA and its Stable Isotopes.

β-Tocopherol-[13C6] β-Tocopherol-[13C6] Worldwide Suppliers of β-Tocopherol-[13C6] Stable Isotopes Clearsynth NA

"Products currently covered by valid US Patents are offered for R&D use in accordance with 35 USC 271(e)+A13(1). Any patent infringement and resulting liability is solely at buyer risk."