α-D-Galactopyranosyl phenylisothiocyanate

CARBOHYDRATES

 
Product Details

CAT No.# CS-N-00090
Category Carbohydrates
CAS 120967-92-2
Molecular Weight 313.326
Molecular Formula C13H15NO6S
Purity: >98%
Synonyms: 120967-92-2; A-d-galactopyranosyl phenylisothiocyanate; Alpha-D-Galactopyranosylphenyl isothiocyanate;
Shipping: Free Shipping for worldwide on order above 2000 USD
α-D-Galactopyranosyl phenylisothiocyanate Worldwide Suppliers of α-D-Galactopyranosyl phenylisothiocyanate Carbohydrates Clearsynth CS-N-00090

Product rating: 9 α-D-Galactopyranosyl phenylisothiocyanate based on 20 ratings

  1. Carbohydrates
  2. α-D-Galactopyranosyl phenylisothiocyanate

PEOPLE ALSO SEARCHED FOR: 1. propan-2-yl-5-hydroxy-2-methyl-2-4-(3-nitrophenyl)-6-oxo-1,4,5,5-tetraahydropyridine-3-carboxylate
2. ([13C6]Leu5)-Ghrelin (human) (H-7252.1000)
3. Lauroside D
4. Triazolam 13C D3
5. Icatibant impurity 1
6. BISPHENOL AF (RING-13C12)
7. 0.1% TFA in Water ULC-MS
8. Metamizole EP Impurity C HCl
9. Silodosin Metabolite D4
10. Silodosin Metabolite
11. 2-Phenoxymethanesulfonanilide
12. Nimesulide EP Impurity A
13. Acetone HPLC
14. Crisaborole m-Isomer
15. Riluzole (1604337)
16. Pheniramine impurity B
17. Palbociclib N-Glucuronide
18. Carpropamid
19. Olmesartan N1-Trityl Impurity
20. Aripiprazole (1042634)
This page contains information about α-D-Galactopyranosyl phenylisothiocyanate Cas 120967-92-2 and its Carbohydrates.

α-D-Galactopyranosyl phenylisothiocyanate α-D-Galactopyranosyl phenylisothiocyanate Worldwide Suppliers of α-D-Galactopyranosyl phenylisothiocyanate Carbohydrates Clearsynth 120967-92-2

"Products currently covered by valid US Patents are offered for R&D use in accordance with 35 USC 271(e)+A13(1). Any patent infringement and resulting liability is solely at buyer risk."