β-D-Galactose pentapivalate

CARBOHYDRATES

Product Details

CAT No.# CS-N-00101
Category Carbohydrates
CAS 108342-85-4
Molecular Weight 6.73
Molecular Formula C31H52O11
Purity: >98%
Synonyms: [(2R,3S,4S,5R)-3,4,5,6-tetrakis[(2,2- dimethylpropanoyl)oxy]oxan-2-yl]methyl 2,2- dimethylpropanoate
Application Notes: NA
References: De Smet, E. et al.: Nephrol. Dial. Transplant., 24, 2938 (2009); Kivele, R. et al.: Carb. Pol., 85, 645 (2011);
COA / MSDS:    View COA    MSDS    Enquire
The balance used are calibrated with weights traceable to National Standards NIST for accuracy
PEOPLE ALSO SEARCHED FOR: 1. L-Inosine
2. β-D-Galactosylsphingosine
3. Inosine-3',5'-cyclic-monophosphate free acid
4. Inosine 5'-diphosphate disodium salt
5. Z-Ile-OH (oil)
6. Zinc L-lactate
7. (2R,4R)-2-[D-Xylo-tetrahydroxybut-1-yl]-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
8. Pyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester
9. Pyrimidine-5-carboxamidine hydrochloride
10. 2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
11. Ribavirin 5'-monophosphate sodium salt
12. 9-(β-D-Ribofuranosyl)isoguanine
13. 2'-TBDMS-5-Me-rU
14. 5,7-dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
15. 5-fluoro-2-piperidin-3-yl-1H-benzimidazole dihydrochloride
16. E-5-(2-Carboxyvinyl)-2'-deoxyuridine
17. Inosine 5'-monophosphate
18. 5-Chloro-1-(β-D-arabinofuranosyl)cytidine
19. 1-(2'-Chloro-2'-deoxy-β-D-arabinofuranosyl)cytosine
20. 8-Chloro-2'-deoxyadenosine


SMILES:
CC(C)(C)C(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C(C)(C)C)OC(=O)C(C)(C)C)OC(=O)C(C)(C)C)OC(=O)C(C)(C)CThis page contains information about β-D-Galactose pentapivalate Cas 108342-85-4 and its Carbohydrates.
"Products currently covered by valid US Patents are offered for R&D use in accordance with 35 USC 271(e)+A13(1). Any patent infringement and resulting liability is solely at buyer risk."