16α-Hydroxyprednisolone-d5

STABLE ISOTOPES

Product Details

CAT No.# CS-O-33707
Category Stable Isotopes
CAS 13951-70-7 (Unlabeled)
Molecular Weight 381.47
Molecular Formula C21H23D5O6
Purity: >98
Synonyms: (11β,16α)-11,16,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione-d5;
COA / MSDS:    View COA    MSDS    Enquire
The balance used are calibrated with weights traceable to National Standards NIST for accuracy
PEOPLE ALSO SEARCHED FOR: 1. Dexamethasone Sodium metasulfobenzoate
2. 2-(2-aminoacetamido)pentanedioic acid
3. Cysteamine Impurity 1
4. Everolimus Impurity 2
5. GEC (Carbamidomethyl C)
6. GEC
7. QVQLK
8. VQLK
9. ILLTQSPVILSVSPGER (Deamidation on Q)
10. DILLTQSPVILSVSPGER (Deamidation on Q)
11. ILLTQSPVILSVSPGER
12. LLTQSPVILSVSPGER
13. LLTQSPVILSVSPGER (Deamidation on Q)
14. DILLTQSPVILSVSPGER
15. Propyl Methanesulfonate
16. rel-(1R,2R)-2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
17. SLSLSPGK
18. SLSLSPG
19. SLSLSP
20. (R)-2-((6-(3-hydroxypiperidin-1-yl)-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile


SMILES:
C[C@]1([C@]([H])([C@@]([H])([C@]([2H])([C@H](C1([2H])[2H])O)[C@@]2(C)C=C3)CCC2=CC3=O)C[C@H]4O)[C@]4(C(C([2H])([2H])O)=O)OThis page contains information about 16α-Hydroxyprednisolone-d5 Cas 13951-70-7 (Unlabeled) and its Stable Isotopes.
"Products currently covered by valid US Patents are offered for R&D use in accordance with 35 USC 271(e)+A13(1). Any patent infringement and resulting liability is solely at buyer risk."