-β-Pyrazofurin

METABOLITES

Product Details

CAT No.# CS-T-60907
Category Metabolites
CAS 30868-30-5
Molecular Weight 259.22
Molecular Formula C9H13N3O6
Purity: >98%
Melting Point: 59-62
Solubility: DMSO, Water
Appearance: Light Purple Solid
Synonyms: 4-Hydroxy-3--Beta-D-ribofuranosyl-1H-pyrazole-5-carboxamide; Antibiotic A 23813; NSC 143095; Pirazofurin; Przf; Pyrazofurin; Pyrazomycin; Pyrozofurin; -Beta-Pyrazomycin;
References: Smee, D., et al.: Antimicrob. Agents Chemother., 31, 1535 (1987), Krungkrai, J., et al.: Biochem. Pharmacol., 43, 1295 (1992),
COA / MSDS:    View COA    MSDS    Enquire
The balance used are calibrated with weights traceable to National Standards NIST for accuracy
PEOPLE ALSO SEARCHED FOR: 1. (6R,7S)-7-(2-chloroacetamido)-7-methoxy-3-(((1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
2. 3-bromo-2,2-dimethyl-butane
3. propan-2-yl-5-hydroxy-2-methyl-2-4-(3-nitrophenyl)-6-oxo-1,4,5,5-tetraahydropyridine-3-carboxylate
4. ([13C6]Leu5)-Ghrelin (human) (H-7252.1000)
5. Benidipine D7
6. Lauroside D
7. Triazolam 13C D3
8. Icatibant impurity 1
9. BISPHENOL AF (RING-13C12)
10. 0.1% TFA in Water ULC-MS
11. Metamizole EP Impurity C HCl
12. Silodosin Metabolite D4
13. Brivaracetam Carboxylic acid metabolite [UCB 42145]
14. Terbuthylazine D5
15. tibolone (848)
16. (Z)-Dimethylvinphos
17. Silodosin Metabolite
18. 2-Phenoxymethanesulfonanilide
19. Nimesulide EP Impurity A
20. Acetone HPLC
This page contains information about -β-Pyrazofurin Cas 30868-30-5 and its Metabolites.
"Products currently covered by valid US Patents are offered for R&D use in accordance with 35 USC 271(e)+A13(1). Any patent infringement and resulting liability is solely at buyer risk."