Enzalutamide Impurities

Enzalutamide Impurity 11

(Enzalutamide Impurities) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-P-08473
CAS:NA
Mol. Weight:672.62 g/mol
Mol. Formula: C30H18F6N6O2S2

Details


Enzalutamide Impurities

Enzalutamide Impurity 13

(Enzalutamide Impurities) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-EO-01515
CAS:1487515-37-6
Mol. Weight:244.2 g/mol
Mol. Formula: C10H7F3N2O2

Details


Enzalutamide Impurities

Enzalutamide Impurity 8

(Enzalutamide Impurities) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-O-14636
CAS:1802242-43-8
Mol. Weight:465.4 g/mol
Mol. Formula: C21H15F4N3O3S

Details


Enzalutamide Impurities

Enzalutamide Impurity C

(Enzalutamide Impurities) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-EO-01481
CAS:1798807-39-2
Mol. Weight:396.4 g/mol
Mol. Formula: C17H12F4N4OS

Details


Enzalutamide Impurities

Enzalutamide Impurity D

(Enzalutamide Impurities) 

Stock Status : In-Stock
CAT No. : CS-O-14634
CAS:1332524-02-3
Mol. Weight:241.22 g/mol
Mol. Formula: C11H12FNO4

Details


Enzalutamide Impurities

Enzalutamide Impurity E

(Enzalutamide Impurities) 

Stock Status : In-Stock
CAT No. : CS-O-14635
CAS:1802242-47-2
Mol. Weight:269.27 g/mol
Mol. Formula: C13H16FNO4

Details


Enzalutamide Impurities

Enzalutamide Impurity F

(Enzalutamide Impurities) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-EO-01645
Mol. Weight:672.6 g/mol
Mol. Formula: C30H18F6N6O2S2

Details


Enzalutamide Impurities

Enzalutamide Impurity J

(Enzalutamide Impurities) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-EO-01462
CAS:1895865-11-8
Mol. Weight:398.3 g/mol
Mol. Formula: C17H8F6N4O

Details


Enzalutamide Impurities

Enzalutamide Impurity O

(Enzalutamide Impurities) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-EO-01566
CAS:NA
Mol. Weight:450.4 g/mol
Mol. Formula: C21H18F4N4O3

Details


Enzalutamide Impurities

Enzalutamide Impurity I

(Enzalutamide Impurities) 

Stock Status : In-Stock
CAT No. : CS-O-14638
CAS:915087-16-0
Mol. Weight:446.45 g/mol
Mol. Formula: C21H17F3N4O2S

Details


Enzalutamide Impurities

N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl) phenyl]-4-{3-[4-cyano-3-(trifluoromethyl) phenyl]-5, 5-dimethyl- 4-ox

(Enzalutamide Impurities) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-P-08472
CAS:NA
Mol. Weight:619.52 g/mol
Mol. Formula: C28H16F7N5O2S

Details


Enzalutamide Impurities

O-methyl (4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)carbamothioate

(Enzalutamide Impurities) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-P-08471
CAS:1895865-10-7
Mol. Weight:260.23 g/mol
Mol. Formula: C10H7F3N2OS

Details