Category > Indicators > 13

Catnumber Casnumber Compound Category
CS-DA-00218 3411-95-8 2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole Indicators
CS-DA-00219 23647-14-5 2-(4-Sulfophenylazo)chromotropic acid trisodium salt Indicators
CS-DA-00220 149-30-4 2-Mercaptobenzothiazole Indicators
CS-DA-00221 455303-00-1 Alizarin complexone dihydrate Indicators
CS-DA-00222 1257642-74-2 Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt hydrate Indicators
CS-DA-00224 135-20-6 Cupferron Indicators
CS-DA-00225 67-42-5 Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N,N-tetraacetic acid Indicators
CS-DA-00226 1149-16-2 Glyoxal bis(2-hydroxyanil) Indicators
CS-DA-00227 2538-85-4 Mordant Black 17 Indicators
CS-DA-00228 484-11-7 Neocuproine Indicators
CS-DA-00229 2381-85-3 Nile Blue chloride Indicators
CS-DA-00230 4408-64-4 N-Methyliminodiacetic acid Indicators
CS-DA-00231 145-50-6 α-Naphtholbenzein Indicators