Aspartame EP Impurity B

Aspartame EP Impurity B

(Impurities) 

Stock Status : In-Stock
CAT No. : CS-O-07251
CAS:13433-09-5
Mol. Weight:280.28 g/mol
Mol. Formula: C₁₃H₁₆N₂O₅

DetailsAspartame EP Impurity A

Aspartame EP Impurity A

(Impurities) 

Stock Status : In-Stock
CAT No. : CS-O-07250
CAS:5262-10-2
Mol. Weight:262.26 g/mol
Mol. Formula: C13H14N2O4

DetailsAspartame D3

Aspartame D3

(Stable Isotopes) 

Stock Status : In-Stock
CAT No. : CS-O-06418
CAS:1356841-28-5
Mol. Weight:297.32 g/mol
Mol. Formula: C14H15D3N2O5

DetailsL-Phenylalanine

L-Phenylalanine

(API Standards) 

Stock Status : In-Stock
CAT No. : CS-O-07252
CAS:63-91-2
Mol. Weight:165.19 g/mol
Mol. Formula: C9H11NO2

DetailsAspartame

Aspartame

(API Standards) 

Stock Status : In-Stock
CAT No. : CS-O-00846
CAS:22839-47-0
Mol. Weight:294.30 g/mol
Mol. Formula: C14H18N2O5

DetailsAspartame D5

Aspartame D5

(Stable Isotopes) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-48386
CAS:1356849-17-6

Details


Aspartame (A1320000)

Aspartame (A1320000)

(EP standards) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-EG-00897
CAS:22839-47-0
Mol. Weight:294.3 g/mol
Mol. Formula: C14H18N2O5

DetailsAcesulfame Aspartame Salt

Acesulfame Aspartame Salt

(Impurities) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-46909
CAS:106372-55-8

Details