Ceftriaxone > USP Standards > 1

Structure Compound Pricing
Ceftriaxone Sodium E-Isomer (R071H0)
CS-EB-00434 > USP Standards

CAS Number: 97164-54-0  
Parent API : Ceftriaxone
USD 1,530.00 / 25mg