Diclofenac > API Standards > 3

Catnumber Casnumber Compound Category
CS-O-00235 15307-86-5 Diclofenac API Standards
CS-O-00280 78213-16-8 Diclofenac Diethylamine API Standards
CS-O-00281 15307-81-0 Diclofenac Potassium API Standards