Halofantrine > API Standards > 2

Catnumber Casnumber Compound Category
CS-O-01632 69756-53-2 Halofantrine API Standards
CS-T-55494 36167-63-2 Halofantrine Hydrochloride API Standards