API > Clodinafop

Clodinafop > Categories

Clodinafop > Industries

Clodinafop > All Products > 3

Catnumber Casnumber Compound Category Pricing
CS-T-89077 185985-40-4 2,3-Dichloro-5-fluoropyridine Impurities Show Price
CS-T-13140 114420-56-3 (R)-Clodinafop Show Price
CS-O-10776 94050-90-5 (R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid Drug Intermediates Show Price