γ-Oxo-3-pyridinebutyric Acid, N-Hydroxysuccinimide Ester

γ-Oxo-3-pyridinebutyric Acid, N-Hydroxysuccinimide Ester

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-60043
CAS:1076199-29-5
Mol. Weight:276.24 g/mol
Mol. Formula: C13H12N2O5

Details


(1H-Benzo[d]imidazol-5-yl)boronic acid

(1H-Benzo[d]imidazol-5-yl)boronic acid

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-BF-00206
CAS:1228183-22-9
Mol. Weight:161.9537 g/mol
Mol. Formula: C7H7BN2O2

Details


(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid

(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-BF-00228
CAS:159020-59-4
Mol. Weight:207.918 g/mol
Mol. Formula: C7H5BF4O2

Details


(4-Methoxypyrimidin-5-yl)boronic Acid

(4-Methoxypyrimidin-5-yl)boronic Acid

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-32872
CAS:909187-37-7
Mol. Weight:153.93 g/mol
Mol. Formula: C5H7BN2O3

Details


(E)-(2-Cyclopentylethenyl)boronic Acid

(E)-(2-Cyclopentylethenyl)boronic Acid

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-14008
CAS:161282-93-5
Mol. Weight:139.99 g/mol
Mol. Formula: C7H13BO2

Details


(R)-1-Methylmephenytoin

(R)-1-Methylmephenytoin

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-34275
CAS:201606-44-2
Mol. Weight:232.28 g/mol
Mol. Formula: C13H16N2O2

Details


[5-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-pentanone

[5-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-pentanone

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-34703
CAS:424788-94-3
Mol. Weight:221.26 g/mol
Mol. Formula: C11H15N3O2

Details


1-(3-Pyridyl)-1,4-butanediol

1-(3-Pyridyl)-1,4-butanediol

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-41140
CAS:76014-83-0
Mol. Weight:167.21 g/mol
Mol. Formula: C9H13NO2

Details


1-(4-Methoxybenzyl)-3-hydroxy-4-ethoxycarbonyl-5-(3-pyridyl)-3-pyrrolin-2-one

1-(4-Methoxybenzyl)-3-hydroxy-4-ethoxycarbonyl-5-(3-pyridyl)-3-pyrrolin-2-one

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-32234
CAS:359436-85-4
Mol. Weight:368.38 g/mol
Mol. Formula: C20H20N2O5

Details


1-(9-Mercaptononyl)-3,6,9-trioxaundecan-11-ol

1-(9-Mercaptononyl)-3,6,9-trioxaundecan-11-ol

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-32033
CAS:130727-41-2
Mol. Weight:336.53 g/mol
Mol. Formula: C17H36O4S

Details


1,17-Bisbiotinylamino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane (>90%)

1,17-Bisbiotinylamino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane (>90%)

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-49205
CAS:440680-87-5
Mol. Weight:732.95 g/mol
Mol. Formula: C32H56N6O9S2

Details


1,3-Dibenzyldihydro-1H-selenolo[3,4-d]imidazole-2,4-(3H,3aH)dione

1,3-Dibenzyldihydro-1H-selenolo[3,4-d]imidazole-2,4-(3H,3aH)dione

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-52343
CAS:1185143-93-4
Mol. Weight:385.32 g/mol
Mol. Formula: C19H18N2O2Se

Details


1,4-Bis(maleimido)butane

1,4-Bis(maleimido)butane

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-07047
CAS:28537-70-4
Mol. Weight:248.23 g/mol
Mol. Formula: C12H12N2O4

Details


1,6-Bis(maleimido)hexane

1,6-Bis(maleimido)hexane

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-07049
CAS:4856-87-5
Mol. Weight:276.29 g/mol
Mol. Formula: C14H16N2O4

Details


10-Undecenyl-phosphonic Acid Benzyl Ethyl Diester

10-Undecenyl-phosphonic Acid Benzyl Ethyl Diester

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-46130
CAS:1246816-95-4
Mol. Weight:352.45 g/mol
Mol. Formula: C20H33O3P

Details


11-Maleimidoundecanoic Acid

11-Maleimidoundecanoic Acid

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-31483
CAS:57079-01-3
Mol. Weight:281.35 g/mol
Mol. Formula: C15H23NO4

Details


12,15,18,21,24,27,30-Heptaoxahentraconta-1,40-diene

12,15,18,21,24,27,30-Heptaoxahentraconta-1,40-diene

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-55536
CAS:887406-37-3
Mol. Weight:586.89 g/mol
Mol. Formula: C34H66O7

Details


1-Biotinylamino-3,6,9-trioxaundecane-11-bromide

1-Biotinylamino-3,6,9-trioxaundecane-11-bromide

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-49141
CAS:1041766-91-9
Mol. Weight:482.43 g/mol
Mol. Formula: C18H32BrN3O5S

Details


1-Methyl-3-nicotinoyl-2-piperidone

1-Methyl-3-nicotinoyl-2-piperidone

(Derivatives) 
Controlled Substance

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-34495
CAS:91566-93-7

Details


1-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-3-O-(N-biotinyl-3-aminopropyl)glycerol

1-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-3-O-(N-biotinyl-3-aminopropyl)glycerol

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-91148
CAS:131622-83-8
Mol. Weight:677.85 g/mol
Mol. Formula: C37H47N3O7S

Details


2,5-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thieno[3,2-b]thiophene

2,5-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thieno[3,2-b]thiophene

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-BF-00254
CAS:924894-85-9
Mol. Weight:392.149 g/mol
Mol. Formula: C18H26B2O4S2

Details


2,7-Bis(alloxycarbonylamino)-9-(biotinylaminoethylamino)acridine

2,7-Bis(alloxycarbonylamino)-9-(biotinylaminoethylamino)acridine

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-49186
CAS:1219125-65-1
Mol. Weight:661.77 g/mol
Mol. Formula: C33H39N7O6S

Details


2-[Na-Benzoylbenzoicamido-N6-(6-biotinamidocaproyl)-L-lysinylamido]ethyl Methanethiosulfonate

2-[Na-Benzoylbenzoicamido-N6-(6-biotinamidocaproyl)-L-lysinylamido]ethyl Methanethiosulfonate

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-48718
CAS:910036-44-1
Mol. Weight:831.08 g/mol
Mol. Formula: C39H54N6O8S3

Details


22-Keto-21-thia-3,6,9-trioxatricosan-1-ol

22-Keto-21-thia-3,6,9-trioxatricosan-1-ol

(Derivatives) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-30418
CAS:130727-50-3
Mol. Weight:378.57 g/mol
Mol. Formula: C19H38O5S

Details


    Next >