α-Glycerophosphoryl Inositol

α-Glycerophosphoryl Inositol

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-55402
CAS:2816-11-7
Mol. Weight:334.21 g/mol
Mol. Formula: C9H19O11P

Details


α-Monomyristin

α-Monomyristin

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-35971
CAS:589-68-4
Mol. Weight:302.45 g/mol
Mol. Formula: C17H34O4

Details


(R)-3-Hydroxy Myristic Acid

(R)-3-Hydroxy Myristic Acid

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-28044
CAS:28715-21-1
Mol. Weight:244.37 g/mol
Mol. Formula: C14H28O3

Details


(R)-3-Hydroxy Myristic Acid Dicyclohexylammonium Salt

(R)-3-Hydroxy Myristic Acid Dicyclohexylammonium Salt

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-28048
CAS:76062-98-1
Mol. Weight:425.69 g/mol
Mol. Formula: C26H51NO3

Details


(R)-3-Hydroxy Myristic Acid Methyl Ester

(R)-3-Hydroxy Myristic Acid Methyl Ester

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-28045
CAS:76062-97-0
Mol. Weight:258.4 g/mol
Mol. Formula: C15H30O3

Details


(R)-3-Hydroxydecanoic Acid Methyl Ester

(R)-3-Hydroxydecanoic Acid Methyl Ester

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-27092
CAS:56618-58-7
Mol. Weight:202.29 g/mol
Mol. Formula: C11H22O3

Details


(S)-3-Hydroxy Myristic Acid

(S)-3-Hydroxy Myristic Acid

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-28046
CAS:35683-15-9
Mol. Weight:244.37 g/mol
Mol. Formula: C14H28O3

Details


(S)-3-Hydroxy Myristic Acid Methyl Ester

(S)-3-Hydroxy Myristic Acid Methyl Ester

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-28047
CAS:76835-67-1
Mol. Weight:258.4 g/mol
Mol. Formula: C15H30O3

Details


1,2-Dioleoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol

1,2-Dioleoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-53770
CAS:65390-75-2
Mol. Weight:859.39 g/mol
Mol. Formula: C55H102O6

Details


1,2-Dioleoyl-3-trimethylammonium-propane, Chloride

1,2-Dioleoyl-3-trimethylammonium-propane, Chloride

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-53773
CAS:132172-61-3
Mol. Weight:698.55 g/mol
Mol. Formula: C42H80ClNO4

Details


1,2-Dioleoyloxy-3-(dimethylamino)propane

1,2-Dioleoyloxy-3-(dimethylamino)propane

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-53768
CAS:127512-29-2
Mol. Weight:648.05 g/mol
Mol. Formula: C41H77NO4

Details


1,2-Isopropylidene-3-oleoyl-sn-glycerol

1,2-Isopropylidene-3-oleoyl-sn-glycerol

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-56868
CAS:33001-45-5
Mol. Weight:396.6 g/mol
Mol. Formula: C24H44O4

Details


1,3-Dipalmitoyl-2-oleoyl Glycerol

1,3-Dipalmitoyl-2-oleoyl Glycerol

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-20840
CAS:2190-25-2
Mol. Weight:833.36 g/mol
Mol. Formula: C53H100O6

Details


1,3-Glyceryl Dilinoleate

1,3-Glyceryl Dilinoleate

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-55409
CAS:15818-46-9
Mol. Weight:616.95 g/mol
Mol. Formula: C39H68O5

Details


11-Hydroxy Myristic Acid

11-Hydroxy Myristic Acid

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-28042
CAS:2034-56-2
Mol. Weight:244.37 g/mol
Mol. Formula: C14H28O3

Details


12-Ketostearic Acid Sodium Salt

12-Ketostearic Acid Sodium Salt

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-30415
CAS:73536-57-9
Mol. Weight:320.44 g/mol
Mol. Formula: C18H33NaO3

Details


1-Bromo-2,5-octadiyne

1-Bromo-2,5-octadiyne

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-49846
CAS:1558-79-8
Mol. Weight:185.06 g/mol
Mol. Formula: C8H9Br

Details


1-Eicosapentaenoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine

1-Eicosapentaenoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-21525
CAS:162440-04-2
Mol. Weight:541.66 g/mol
Mol. Formula: C28H48NO7P

Details


1-Heptadecyl Bromide

1-Heptadecyl Bromide

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-55522
CAS:3508-00-7
Mol. Weight:319.35 g/mol
Mol. Formula: C17H35Br

Details


1-Linoleoyl-2-oleoyl-rac-glycerol

1-Linoleoyl-2-oleoyl-rac-glycerol

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-57260
CAS:2632-59-9
Mol. Weight:618.97 g/mol
Mol. Formula: C39H70O5

Details


1-Linoleoyl-rac-glycerol

1-Linoleoyl-rac-glycerol

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-31136
CAS:2277-28-3
Mol. Weight:354.52 g/mol
Mol. Formula: C21H38O4

Details


1-Oleoyl-sn-glycerol

1-Oleoyl-sn-glycerol

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-37971
CAS:129784-87-8
Mol. Weight:356.54 g/mol
Mol. Formula: C21H40O4

Details


1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-linoleoyl-rac-glycerol

1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-linoleoyl-rac-glycerol

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-60083
CAS:2680-59-3
Mol. Weight:857.38 g/mol
Mol. Formula: C55H100O6

Details


1-Palmitoyl-2-oleoyl-rac-glycerol

1-Palmitoyl-2-oleoyl-rac-glycerol

(Glycerols) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-60081
CAS:3123-73-7
Mol. Weight:594.95 g/mol
Mol. Formula: C37H70O5

Details


    Next >