Naloxone 3-O-beta-D glucuronide

Naloxone 3-O-beta-D glucuronide

(Glucuronides) 
Controlled Substance

Stock Status : In-Stock
CAT No. : CS-O-03613
CAS:22135-79-1
Mol. Weight:503.50 g/mol
Mol. Formula: C₂₅H₂₉NO₁₀

Details


Naloxone D5 Glucuronide

Naloxone D5 Glucuronide

(Glucuronides) 
Controlled Substance

Stock Status : In-Stock
CAT No. : CS-O-05704
CAS:22135-79-1(Unlabeled)
Mol. Formula: C25H24D5NO10

Details