6β-Hydroxytestosterone-d3 (Solution)

Product details about Testosterone Stable Isotopes. LCMS Standards of Testosterone, MS Standards of Testosterone. We offer high-purity 6β-Hydroxytestosterone-d3 (Solution) for worldwide delivery.

ISO 17034:

Custom Quote

Instant Help

Catalog Number : CS-I-00593
Status :
Category : Stable Isotopes
Molecular Weight : 307.44 mol/g
Molecular Formula : C19H25D3O3
List Price Online Price Size Stock Status Quantity

Shipping & Availability

Status :
COA :
[Login Needed]
MSDS :
[Login Needed]

More Information

Payment mode : Credit / Debit / Purchase Order
Taxes : All prices are inclusive taxes
Refund Policy : 30 days money back guarantee

List of Stable Isotopes of Testosterone

CAT NO. COMPOUND CAS NO. CATEGORY IMAGE
CS-O-10257 "Testosterone [1,2,6,7-3H4]" 67308-98-9 Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-T-61667 "Testosterone-16,16,17-D3 17-Phenylpropionate" 876054-55-6 Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-T-61664 17-epi-Testosterone-d3 171199-96-5 Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-T-93470 17α-Methyl Testosterone-d3 96425-03-5 Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-R-00139 5-a-DIHYDROTESTOSTERONE 13C3 1257527-54-0 Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-T-57078 6-β-Hydroxy Testosterone-d3 62-99-7 (Unlabeled) Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-TB-70992 6-B-HYDROXY TESTOSTERONE-D4 638163-38-9 Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-O-13599 6β-Hydroxytestosterone D7 62-99-7 (Unlabeled) Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-R-00153 DIHYDRO TESTOSTERONE D3 79037-34-6 Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-T-53960 Epitestosterone Sulfate-d3 Triethylamine Salt 182296-44-2 Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-T-54098 Epitestosterone-D3 Glucuronide 1101127-63-2 Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-ZH-20046 Nortestosterone-D3 120813-22-1 Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-BE-00017 Testosterone 13C3 327048-83-9 Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-T-93296 Testosterone Cypionate-d3 876054-56-7 Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-T-61665 Testosterone D3 Propionate 876054-54-5 Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-O-02941 Testosterone D8 58-22-0 (Unlabeled) Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-I-00482 Testosterone-[16,16,17-d3] Glucuronide 384380-27-2 Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-I-00601 Testosterone-[16,16,17-d3] Glucuronide (Solution) 384380-27-2 Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-I-00602 Testosterone-[d3] (Solution) 77546-39-5 Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-I-00603 Testosterone-[d5] (Solution) 21002-80-2 Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-O-40239 Testosterone-191919-d3 69660-28-2 Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-T-94190 Testosterone-2,2,4,6,6-D5 21002-80-2 Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-T-57057 Testosterone-d3 77546-39-5 Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-T-87335 Testosterone-d3 17ß-Hemisuccinate 521-15-3 Testosterone Stable Isotopes Testosterone
CS-O-36591 Testosterone-d4 1219035-47-8 Testosterone Stable Isotopes Testosterone

We also have the following compounds available for commercial bulk quantities

CAT NO. COMPOUND CAS NO. CATEGORY
CS-O-02954 Acetophenone D5 28077-64-7 Stable Isotope Reagent
CS-T-47110 Acetylaniline D5 15826-91-2 Stable Isotopes
CS-T-48261 Aniline D5 4165-61-1 Stable Isotope Reagent
CS-O-41560 Benzene D6 D-Atom 99.5% 1076-43-3 NMR Solvent
CS-O-11242 Benzene-d6 1076-43-3 Stable Isotope Reagent
CS-T-48633 Benzeneacetonitrile D2 935-66-0 Stable Isotopes
CS-T-48678 Benzoic Acid D5 1079-02-3 Stable Isotope Reagent
CS-C-00287 Benzophenone-d10 22583-75-1 Stable Isotope Reagent
CS-BX-00300 Benzyl alcohol D5 68661-10-9 Stable Isotopes
CS-BX-00301 Benzyl alcohol D7 71258-23-6 Stable Isotopes
CS-O-10415 Benzyl bromide-d7 35656-93-0 Stable Isotope Reagent
CS-T-48831 Benzyl-d5 Bromide 71258-22-5 Stable Isotope Reagent
CS-O-10893 Bromobenzene D5 4165-57-5 Stable Isotope Reagent
CS-C-00153 Bromocyclopentane D9 35468-44-1 Stable Isotope Reagent
CS-T-50405 Catechol D4 103963-58-2 Stable Isotope Reagent
CS-T-50737 Chloroform-d 865-49-6 Stable Isotope Reagent
CS-CE-00821 Deuterium Bromide 13536-59-9 Stable Isotope Reagent
CS-T-52330 Deuterium Chloride 7698-05-7 Stable Isotope Reagent
CS-BX-00568 Dibromomethane D2 22117-86-8 Stable Isotope Reagent
CS-T-52810 Diethyl Methyl-d3-malonate 54840-57-2 Stable Isotopes
CS-O-03137 Dimethylamine D6 Hydrochloride 53170-19-7 Stable Isotope Reagent
CS-CX-00457 Diphenylmethanol D10 74563-01-2 Stable Isotopes
CS-T-54279 Ethanol-OD 925-93-9 Stable Isotope Reagent
CS-O-10421 Iodomethane-d3 865-50-9 Stable Isotope Reagent
CS-T-56839 Isopropanol D7 19214-96-1 Stable Isotope Reagent
CS-O-42348 methyl 2-(methoxy-d3)benzoate 2237235-31-1 Stable Isotope Reagent
CS-O-01232 Methyl-D3 Amine Hydrochloride 7436-22-8 Stable Isotope Reagent
CS-T-53653 N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine-d6 1398066-19-7 Stable Isotope Reagent
CS-O-42939 N,N-Dimethylaniline-d11 85785-00-8 Stable Isotope Reagent
CS-T-49548 N-Boc-piperazine D8 1126621-86-0 Stable Isotope Reagent
CS-O-15212 Naphthalene D8 1146-65-2 Stable Isotopes
CS-T-52196 p-(Dimethyl-d6-amino)nitrosobenzene 1398065-85-4 Stable Isotopes
CS-O-16338 p-Toluic-2,3,5,6-D4 Acid 1219798-71-6 Stable Isotope Reagent
CS-T-60433 Phenethylamine D4 HCl 1631986-59-8 Stable Isotope Reagent
CS-T-60354 Phenol D5 4165-62-2 Stable Isotope Reagent
CS-BX-00365 Phenyl-D5-boronic acid 215527-70-1 Stable Isotopes
CS-BX-01153 Phenylacetic acid-α,α-d2 1076-07-9 Stable Isotopes
CS-O-02793 Piperazine-D8 Dihydrochloride 849482-21-9 Stable Isotope Reagent
CS-T-60800 Propionic Acid D3 55577-88-3 Stable Isotope Reagent
CS-R-00642 Propionic acid D5 60153-92-6 Stable Isotope Reagent
CS-T-85549 Propiophenone-d5 54419-23-7 Stable Isotopes
CS-O-15142 Sodium Deuteroxide 14014-06-3 Stable Isotope Reagent
CS-O-13174 Sulfuric Acid D2 13813-19-9 Stable Isotope Reagent
CS-C-00216 "Benzophenone-2,3,4,5,6-d5" 2694-78-2 Stable Isotopes
CS-CX-00453 "N,N-Dimethylaniline D6" 4019-61-8 Stable Isotopes
CS-T-53482 "1,1-Dimethyl-1-propanol D6" 75295-95-3 Stable Isotopes
CS-C-00175 "4-Bromoaniline-2,3,5,6-d4" 61357-76-4 Stable Isotopes
CS-T-59322 "4-Nitroaniline-2,3,5,6-D4" 64164-08-5 Stable Isotopes
CS-O-43154 (±)-1-Phenyl D5-Ethanol 90162-45-1 Stable Isotope Reagent
CS-O-43067 1-Bromo-4-iodo-2,3,5,6-tetradeuteriumbenzene 1147565-46-5 Stable Isotope Reagent
CS-O-42051 1-​(METHYL-​D3)​PIPERAZINE 2HCL 2043778-87-4 Stable Isotope Reagent
CS-T-94262 1,3-Dinitrobenzene-d4 54247-05-1 Stable Isotope Reagent
CS-T-49864 2-Bromopropane D6 52809-76-4 Stable Isotope Reagent
CS-T-49863 2-Bromopropane D7 39091-63-9 Stable Isotope Reagent
CS-C-00172 2-Methoxy-d3-benzaldehyde 56248-49-8 Stable Isotopes
CS-O-10078 2-Methylpropionic D7 Acid 223134-74-5 Stable Isotope Reagent
CS-O-42876 2-Phenylethan-1,1,2,2-d4-ol 107473-33-6 Stable Isotope Reagent
CS-O-42441 2-(METHOXY-D3)ANILINE 1398066-00-6 Stable Isotope Reagent
CS-T-67167 3-Bromoaniline D4 81395-17-7 Stable Isotopes
CS-T-67231 3-Bromonitrobenzene-d4 81395-16-6 Stable Isotopes
CS-O-39705 3-Chloro-2,4,5,6-tetradeuteroaniline 1027104-24-0 Stable Isotopes
CS-O-42469 3-(METHOXY-D3)ANILINE 1820607-08-3 Stable Isotope Reagent
CS-O-33121 4-amino-2,5,3,6-d4-phenol 70237-44-4 Stable Isotopes
CS-C-00162 4-Bromobenzoic-d4 Acid 787624-24-2 Stable Isotopes
CS-C-00199 4-Bromotoluene-2,3,5,6-d4 112484-85-2 Stable Isotope Reagent
CS-O-42491 4-(METHOXY-D3)ANILINE 1820684-56-7 Stable Isotope Reagent
CS-O-42492 4-(METHOXY-D3)BENZALDEHYDE 342611-04-5 Stable Isotope Reagent
CS-O-42292 4-[di(methyl-d3)amino]benzoic acid 1175002-09-1 Stable Isotope Reagent
CS-O-42300 5-bromo-1-(methyl-d3)-1H-indole 2140317-04-8 Stable Isotope Reagent