5α-dihydro-11-keto Testosterone

5α-dihydro-11-keto Testosterone is produced in accordance with internationally recognised requirements for the development and production of reference standards and for the competence of reference standard manufacturers. More information about our quality accreditations. You can buy high purity 5α-dihydro-11-keto Testosterone onlineISO 17034:

Custom Quote

Instant Help

Catalog Number : CS-T-95890
CAS Number : 32694-37-4
Status :
Category : Impurities
Molecular Weight : 304.42 mol/g
Molecular Formula : C19H28O3
List Price Online Price Size Stock Status Quantity

Shipping & Availability

Status :
COA :
[Login Needed]
MSDS :
[Login Needed]

More Information

Synonyms : (5α,17β)-17-hydroxy-androstane-3,11-dione
Payment mode : Credit / Debit / Purchase Order
Taxes : All prices are inclusive taxes
Refund Policy : 30 days money back guarantee

List of Impurities of Testosterone

CAT NO. COMPOUND CAS NO. CATEGORY IMAGE
CS-T-53600 "4,17a-Dimethyltestosterone" 28626-76-8 Testosterone Impurities Testosterone
CS-O-44271 11α-hydroxy Testosterone 3066-12-4 Testosterone Impurities Testosterone
CS-T-51373 17a-Cyanomethyl-19-nortestosterone 67473-36-3 Testosterone Impurities Testosterone
CS-T-61611 17-epi-Testosterone Enanthate 219296-36-3 Testosterone Impurities Testosterone
CS-T-93452 2α-Hydroxy Testosterone 4075-14-3 Testosterone Impurities Testosterone
CS-T-53597 4,17a-Dimethyl-2-hydroxymethylene Testosterone 38539-99-0 Testosterone Impurities Testosterone
CS-T-54335 4,5-Epoxy-19-nortestosterone 52153-24-9 Testosterone Impurities Testosterone
CS-AB-00071 6-Oxotestosterone 570-94-5 Testosterone Impurities Testosterone
CS-V-00005 Desoxymethyl Testosterone 3275-64-7 Testosterone Impurities Testosterone
CS-T-53246 Dihydrotestosterone Tridecanoate 488836-66-4 Testosterone Impurities Testosterone
CS-T-60759 Prenortestosterone 1089-78-7 Testosterone Impurities Testosterone
CS-O-39436 Testosterone 17-​Valerate 3129-43-9 Testosterone Impurities Testosterone
CS-T-61610 Testosterone 17-Isocaprate 57361-80-5 Testosterone Impurities Testosterone
CS-O-43769 Testosterone caproate 10312-45-5 Testosterone Impurities
CS-O-30806 Testosterone Decanoate 5721-91-5 Testosterone Impurities Testosterone
CS-T-94252 Testosterone Decanoate Impurity F 59232-78-9 Testosterone Impurities Testosterone
CS-EO-00505 Testosterone Enantate EP Impurity H 162890-98-4 Testosterone Impurities Testosterone
CS-O-05333 Testosterone Enanthate 315-37-7 Testosterone Impurities Testosterone
CS-AB-00081 Testosterone EP Impurity B 972-46-3 Testosterone Impurities Testosterone
CS-T-61663 Testosterone EP Impurity C 481-30-1 Testosterone Impurities Testosterone
CS-Q-00323 Testosterone EP Impurity D 1156-92-9 Testosterone Impurities Testosterone
CS-O-15309 Testosterone EP Impurity E 1045-69-8 Testosterone Impurities Testosterone
CS-O-15311 Testosterone EP Impurity I 2484-30-2 Testosterone Impurities Testosterone
CS-O-15310 Testosterone EP Impurity J 57144-06-6 Testosterone Impurities Testosterone
CS-EO-02021 Testosterone Impurity 14 25846-32-6 Testosterone Impurities Testosterone
CS-O-02418 Testosterone Isocaproate 15262-86-9 Testosterone Impurities Testosterone
CS-T-61612 Testosterone Methanesulfonate 23067-29-0 Testosterone Impurities Testosterone
CS-T-61614 Testosterone Palmitate 991-20-8 Testosterone Impurities Testosterone
CS-O-02417 Testosterone Phenyl propionate 1255-49-8 Testosterone Impurities Testosterone
CS-T-61613 Testosterone p-Toluenesulfonate 1255-57-8 Testosterone Impurities Testosterone
CS-T-61668 Testosterone Tridecanoate 488836-58-4 Testosterone Impurities Testosterone

We also have the following compounds available for commercial bulk quantities

CAT NO. COMPOUND CAS NO. CATEGORY
CS-O-02954 Acetophenone D5 28077-64-7 Stable Isotope Reagent
CS-T-47110 Acetylaniline D5 15826-91-2 Stable Isotopes
CS-T-48261 Aniline D5 4165-61-1 Stable Isotope Reagent
CS-O-41560 Benzene D6 D-Atom 99.5% 1076-43-3 NMR Solvent
CS-O-11242 Benzene-d6 1076-43-3 Stable Isotope Reagent
CS-T-48633 Benzeneacetonitrile D2 935-66-0 Stable Isotopes
CS-T-48678 Benzoic Acid D5 1079-02-3 Stable Isotope Reagent
CS-C-00287 Benzophenone-d10 22583-75-1 Stable Isotope Reagent
CS-BX-00300 Benzyl alcohol D5 68661-10-9 Stable Isotopes
CS-BX-00301 Benzyl alcohol D7 71258-23-6 Stable Isotopes
CS-O-10415 Benzyl bromide-d7 35656-93-0 Stable Isotope Reagent
CS-T-48831 Benzyl-d5 Bromide 71258-22-5 Stable Isotope Reagent
CS-O-10893 Bromobenzene D5 4165-57-5 Stable Isotope Reagent
CS-C-00153 Bromocyclopentane D9 35468-44-1 Stable Isotope Reagent
CS-T-50405 Catechol D4 103963-58-2 Stable Isotope Reagent
CS-T-50737 Chloroform-d 865-49-6 Stable Isotope Reagent
CS-CE-00821 Deuterium Bromide 13536-59-9 Stable Isotope Reagent
CS-T-52330 Deuterium Chloride 7698-05-7 Stable Isotope Reagent
CS-BX-00568 Dibromomethane D2 22117-86-8 Stable Isotope Reagent
CS-T-52810 Diethyl Methyl-d3-malonate 54840-57-2 Stable Isotopes
CS-O-03137 Dimethylamine D6 Hydrochloride 53170-19-7 Stable Isotope Reagent
CS-CX-00457 Diphenylmethanol D10 74563-01-2 Stable Isotopes
CS-T-54279 Ethanol-OD 925-93-9 Stable Isotope Reagent
CS-O-10421 Iodomethane-d3 865-50-9 Stable Isotope Reagent
CS-T-56839 Isopropanol D7 19214-96-1 Stable Isotope Reagent
CS-O-42348 methyl 2-(methoxy-d3)benzoate 2237235-31-1 Stable Isotope Reagent
CS-O-01232 Methyl-D3 Amine Hydrochloride 7436-22-8 Stable Isotope Reagent
CS-T-53653 N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine-d6 1398066-19-7 Stable Isotope Reagent
CS-O-42939 N,N-Dimethylaniline-d11 85785-00-8 Stable Isotope Reagent
CS-T-49548 N-Boc-piperazine D8 1126621-86-0 Stable Isotope Reagent
CS-O-15212 Naphthalene D8 1146-65-2 Stable Isotopes
CS-T-52196 p-(Dimethyl-d6-amino)nitrosobenzene 1398065-85-4 Stable Isotopes
CS-O-16338 p-Toluic-2,3,5,6-D4 Acid 1219798-71-6 Stable Isotope Reagent
CS-T-60433 Phenethylamine D4 HCl 1631986-59-8 Stable Isotope Reagent
CS-T-60354 Phenol D5 4165-62-2 Stable Isotope Reagent
CS-BX-00365 Phenyl-D5-boronic acid 215527-70-1 Stable Isotopes
CS-BX-01153 Phenylacetic acid-α,α-d2 1076-07-9 Stable Isotopes
CS-O-02793 Piperazine-D8 Dihydrochloride 849482-21-9 Stable Isotope Reagent
CS-T-60800 Propionic Acid D3 55577-88-3 Stable Isotope Reagent
CS-R-00642 Propionic acid D5 60153-92-6 Stable Isotope Reagent
CS-T-85549 Propiophenone-d5 54419-23-7 Stable Isotopes
CS-O-15142 Sodium Deuteroxide 14014-06-3 Stable Isotope Reagent
CS-O-13174 Sulfuric Acid D2 13813-19-9 Stable Isotope Reagent
CS-C-00216 "Benzophenone-2,3,4,5,6-d5" 2694-78-2 Stable Isotopes
CS-CX-00453 "N,N-Dimethylaniline D6" 4019-61-8 Stable Isotopes
CS-T-53482 "1,1-Dimethyl-1-propanol D6" 75295-95-3 Stable Isotopes
CS-C-00175 "4-Bromoaniline-2,3,5,6-d4" 61357-76-4 Stable Isotopes
CS-T-59322 "4-Nitroaniline-2,3,5,6-D4" 64164-08-5 Stable Isotopes
CS-O-43154 (±)-1-Phenyl D5-Ethanol 90162-45-1 Stable Isotope Reagent
CS-O-43067 1-Bromo-4-iodo-2,3,5,6-tetradeuteriumbenzene 1147565-46-5 Stable Isotope Reagent
CS-O-42051 1-​(METHYL-​D3)​PIPERAZINE 2HCL 2043778-87-4 Stable Isotope Reagent
CS-T-94262 1,3-Dinitrobenzene-d4 54247-05-1 Stable Isotope Reagent
CS-T-49864 2-Bromopropane D6 52809-76-4 Stable Isotope Reagent
CS-T-49863 2-Bromopropane D7 39091-63-9 Stable Isotope Reagent
CS-C-00172 2-Methoxy-d3-benzaldehyde 56248-49-8 Stable Isotopes
CS-O-10078 2-Methylpropionic D7 Acid 223134-74-5 Stable Isotope Reagent
CS-O-42876 2-Phenylethan-1,1,2,2-d4-ol 107473-33-6 Stable Isotope Reagent
CS-O-42441 2-(METHOXY-D3)ANILINE 1398066-00-6 Stable Isotope Reagent
CS-T-67167 3-Bromoaniline D4 81395-17-7 Stable Isotopes
CS-T-67231 3-Bromonitrobenzene-d4 81395-16-6 Stable Isotopes
CS-O-39705 3-Chloro-2,4,5,6-tetradeuteroaniline 1027104-24-0 Stable Isotopes
CS-O-42469 3-(METHOXY-D3)ANILINE 1820607-08-3 Stable Isotope Reagent
CS-O-33121 4-amino-2,5,3,6-d4-phenol 70237-44-4 Stable Isotopes
CS-C-00162 4-Bromobenzoic-d4 Acid 787624-24-2 Stable Isotopes
CS-C-00199 4-Bromotoluene-2,3,5,6-d4 112484-85-2 Stable Isotope Reagent
CS-O-42491 4-(METHOXY-D3)ANILINE 1820684-56-7 Stable Isotope Reagent
CS-O-42492 4-(METHOXY-D3)BENZALDEHYDE 342611-04-5 Stable Isotope Reagent
CS-O-42292 4-[di(methyl-d3)amino]benzoic acid 1175002-09-1 Stable Isotope Reagent
CS-O-42300 5-bromo-1-(methyl-d3)-1H-indole 2140317-04-8 Stable Isotope Reagent