β-Tocopherol-[13C3]

STABLE ISOTOPES

Product Details

CAT No.# CS-I-00340
Category Stable Isotopes
CAS 59-02-9 (Unlabeled)
Molecular Weight 424.61
Molecular Formula C2613C3H41O2
Synonyms: (2R)-5,7,8-tri(13C)methyl-2-methyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-ol
Shipping: Free Shipping for worldwide on order above 2000 USD
β-Tocopherol-[13C3] Worldwide Suppliers of β-Tocopherol-[13C3] Stable Isotopes Clearsynth CS-I-00340

Product rating: 9 β-Tocopherol-[13C3] based on 20 ratings

  1. Stable Isotopes
  2. β-Tocopherol-[13C3]

PEOPLE ALSO SEARCHED FOR: 1. propan-2-yl-5-hydroxy-2-methyl-2-4-(3-nitrophenyl)-6-oxo-1,4,5,5-tetraahydropyridine-3-carboxylate
2. ([13C6]Leu5)-Ghrelin (human) (H-7252.1000)
3. Lauroside D
4. Triazolam 13C D3
5. Icatibant impurity 1
6. BISPHENOL AF (RING-13C12)
7. 0.1% TFA in Water ULC-MS
8. Metamizole EP Impurity C HCl
9. Silodosin Metabolite D4
10. Silodosin Metabolite
11. 2-Phenoxymethanesulfonanilide
12. Nimesulide EP Impurity A
13. Acetone HPLC
14. Crisaborole m-Isomer
15. Riluzole (1604337)
16. Pheniramine impurity B
17. Palbociclib N-Glucuronide
18. Carpropamid
19. Olmesartan N1-Trityl Impurity
20. Aripiprazole (1042634)


Smileys:
[H][13C]([H])([H])C1=C(O)C(=C(C2=C1CC[C@@](C)(CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)O2)[13C]([H])([H])[H])[13C]([H])([H])[H]This page contains information about β-Tocopherol-[13C3] Cas 59-02-9 (Unlabeled) and its Stable Isotopes.

β-Tocopherol-[13C3] β-Tocopherol-[13C3] Worldwide Suppliers of β-Tocopherol-[13C3] Stable Isotopes Clearsynth 59-02-9 (Unlabeled)

"Products currently covered by valid US Patents are offered for R&D use in accordance with 35 USC 271(e)+A13(1). Any patent infringement and resulting liability is solely at buyer risk."