β-Cyfluthrin

Product Details

CAT No.# CS-O-14997
CAS 68359-37-5
Molecular Weight 434.29
Molecular Formula C22H18Cl2FNO3
Purity: >98%
Synonyms: Beta-cyfluthrin;[(R)-cyano-[4-fluoro-3-(phenoxy)phenyl]methyl] (1R,3R)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate;cyano(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate.
References: R. Baselt (2008). Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man (8th ed.)
COA / MSDS:    View COA    MSDS    Enquire
The balance used are calibrated with weights traceable to National Standards NIST for accuracy
β-Cyfluthrin > Industries

-> Pesticides

PEOPLE ALSO SEARCHED FOR: 1. (6R,7S)-7-(2-chloroacetamido)-7-methoxy-3-(((1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
2. propan-2-yl-5-hydroxy-2-methyl-2-4-(3-nitrophenyl)-6-oxo-1,4,5,5-tetraahydropyridine-3-carboxylate
3. ([13C6]Leu5)-Ghrelin (human) (H-7252.1000)
4. Benidipine D7
5. Lauroside D
6. Triazolam 13C D3
7. Icatibant impurity 1
8. BISPHENOL AF (RING-13C12)
9. 0.1% TFA in Water ULC-MS
10. Metamizole EP Impurity C HCl
11. Silodosin Metabolite D4
12. Brivaracetam Carboxylic acid metabolite [UCB 42145]
13. Terbuthylazine D5
14. tibolone (848)
15. (Z)-Dimethylvinphos
16. Silodosin Metabolite
17. 2-Phenoxymethanesulfonanilide
18. Nimesulide EP Impurity A
19. Acetone HPLC
20. Nandrolone Decanoate EP impurity F


SMILES:
O=C(C1C(/C=C(Cl)/Cl)C1(C)C)OC(C2=CC(OC3=CC=CC=C3)=C(F)C=C2)C#NThis page contains information about β-Cyfluthrin Cas 68359-37-5 and its .
"Products currently covered by valid US Patents are offered for R&D use in accordance with 35 USC 271(e)+A13(1). Any patent infringement and resulting liability is solely at buyer risk."