Flupentixol > Impurities > 13

Catnumber Casnumber Compound Category
CS-EN-00060 51529-02-3 (DIHClSalt) Flupentixol decanoate IHS Impurity A Impurities
CS-EN-00061 30909-51-4 (DiHClSalt) Flupentixol decanoate IHS Impurity C Impurities
CS-EN-00062 791521-96-5 Flupentixol dihydrochloride EP Impurity D Impurities
CS-T-27342 1535-17-7 Flupentixol EP Impurity D Impurities
CS-M-06289 1693-28-3 Flupentixol EP impurity G Impurities
CS-T-54960 2/3/51529 trans-(E)-Flupentixol Dihydrochloride Impurities
CS-O-11019 756419-50-8 Flupentixol EP Impurity F Impurities
CS-O-13872 23904-98-5 Flupentixol EP Impurity A Impurities
CS-O-13873 47346-96-3 Flupentixol EP Impurity B Impurities
CS-O-13874 NA Flupentixol EP Impurity C Impurities
CS-O-13875 NA Flupentixol EP Impurity E Impurities
CS-P-08019 850808-70-7 Flupentixol Impurity 1 Impurities
CS-P-08020 28973-34-4 Flupentixol Impurity 2 Impurities